آیین نامه های آموزشی

 

 

 

 

 

آیین‌نامه استعدادهای درخشان و رتبه اول

  

 

 

 

 

سایر موارد

· ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان دانشجویان

· آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درخارج از کشور

· آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر