مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریزنمره (کارشناسی ارشد - دکتری)

دانش آموختگان دوره شبانه و پردیس بین الملل

 

1- اصل گواهی موقت مقطع مورد نظر

2- اصل و تصویر دانشنامه مقطع قبل

3-اصل و تصویر ریزنمرات تایید شده مقطع تحصیلی قبلی

4- اصل و تصویر فرم تعهد آموزش رایگان مقطع قبل (در صورتی که مقطع قبل روزانه باشد)

5- تصویر کل صفحات شناسنامه و کارت ملی

6- دو قطعه عکس 4*3 (خانمها با حجاب اسلامی)

7- ارائه یک عدد تمبر به مبلغ 10/000 ریال از بانک ملی

8- نامه عدم بدهی از صندوق رفاه دانشجویان (در صورت درج بدهی در گواهی موقت)

9- ارائه اصل و تصویر کارت هوشمند پایان خدمت یا برگ سبز اعزام به خدمت سربازی بدون غیبت یا گواهی اشتغال به خدمت سربازی یا گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر شماره نامه معافیت تحصیلی (برای متقاضیان آقا)

توجه : حداکثر زمـان انتظار بـرای تحویل دانشنامـه و ریزنمره پس از تحویل مدارک لازم به اداره دانش آموختگان یک مـاه می باشد.

شماره تماس جهت هرگونه سوال و راهنمایی لازم:

یک شنبه و سه شنبه با شماره تماس 34579600-026 با داخلی 2611

آدرس سایت برای مشاهده لیست دانشنامه و ریزنمره های صادر شده :  

Pgeducation . khu.ac.ir        (سایت دانشگاه خوارزمی آموزش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی اداره دانش آموختگان )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اداره دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی)