مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریزنمره (کارشناسی ارشد - دکتری)

دانش آموختگان دوره روزانه

1-اصل گواهی موقت مقطع مورد نظر

2-اصل و تصویر دانشنامه مقطع قبل همراه با نامه نحوه انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از دانشگاه مقطع قبل

3-اصل و تصویر ریزنمرات تایید شده مقطع تحصیلی قبلی

4-نامه عدم بدهی ازصندوق رفاه دانشجویان ( در صورت درج بدهی در گواهی موقت )

5-نامه انجام کار همراه با سوابق بیمه

1-5: نامه لغو تعهد خدمت به همراه فرم 502 برای دانش آموختگان شاغل در آموزش و پرورش

2-5: دانش آموختگان شاغل در سایر مراکز و سازمان ها ارائه  نامه انجام کار را با ذکر تاریخ دقیق شروع و خاتمه کار

6-ارائه نامه لغو تعهد از اداره بورس(برای دانش آموختگانی که از سهمیه اداره بورس برای قبولی در دانشگاه استفاده کرده اند )

7-ارائه نامه عدم کاریابی برای دانش آموختگان غیر شاغل که در اداره کار ثبت نام نموده اند و موفق به انجام کار نشده اند .

8-تصویر کل صفحات شناسنامه و کارت ملی

9-  دوقطعه عکس 4×3 (برای خانمها باحجاب اسلامی )

10- ارائه یک عدد تمبر به مبلغ 10/000ریال از بانک ملی

11- ارائه اصل و تصویر کارت هوشمند پایان خدمت ، یابرگ سبز اعزام به خدمت بدون غیبت یا گواهی اشتغال به خدمت سربازی یا گواهی اشتغال به تحصیل با ذکرشماره نامه  معافیت تحصیلی

توجه : حداکثر زمان انتظار جهت تحویل دانشنامه و ریز نمره پس از تحویل مدارک لازم به اداره دانش آموختگان ، یکماه می باشد.

آدرس سایت برای مشاهده لیست دانشنامه وریز نمره صادر شده :

Pgeducation . khu.ac.ir        (سایت دانشگاه خوارزمی آموزش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی اداره دانش آموختگان )          

شماره تماس جهت هر گونه سوال و راهنمایی لازم :

واحد کرج : یک شنبه و سه شنبه  از ساعت 13/30 تا 15/20   2611  داخلی 34579600  - 26 0                        

واحد تهران : شنبه و چهار شنبه  از ساعت 13/30 تا 15/20                       81584453  - 021

 

( اداره دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی )