دکتر غلامرضا نوری

دکتری مهندسی عمران

مدیر کل تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: 81584437-021

پست الکترونیکی: gholamrezanouri@gmail.com