دکتر غلامرضا نوری

دکتری مهندسی عمران

مدیر کل تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: 81584437-021

پست الکترونیکی: gholamrezanouri@gmail.com

 

 

 

 

 

دکتر محمد دلنواز

دکتری مهندسی عمران

معاون مدیر کل تحصیلات تکمیلی

شماره تماس :

 026-34579600 داخلی 2494

پست الکترونیکی: delnavaz@khu.ac.ir