مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت ومدرک دانش آموختگی (کارشناسی ارشد دکتری)

( دانشجویان لازم است مدارک ذیل را جهت دریافت مدرک دانش آموختگی پس از دفاع از پایان نامه به آموزش دانشکده مربوطه اراِئه دهند.)

 

1- تصویر کل صفحات شناسنامه و کارت ملی

2- سه قطعه عکس 4*3 (خانمها با حجاب اسلامی)

3- ارائه یک عدد تمبر به مبلغ 10/000 ریال از بانک ملی

4- کارت دانشجویی

5- فرم تکمیل شده تسویه حساب

6- ارائه نامه اعلام وضعیت بدهی از مدیریت امور دانشجویی

7- تکمیل فرم تعهد شغلی

8- ارائه اصل و تصویر کارت هوشمند پایان خدمت یا کارت معافیت  (برای متقاضیان آقا)

9- گواهی اشتغال به خدمت سربازی یا گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر شماره نامه معافیت تحصیلی برای دانش آموختگانی که نامه فراغت از تحصیل به نظام وظیفه را دریافت نموده اند و متقاضی دریافت گواهی موقت می باشند.

 دانش آموختگانی که کارمند رسمی یا پیمانی دولت می باشند یا بورسیه وزارت یا شاغل در آموزش و پرورش یا سازمانها و یا مشمول می باشند مدرک دانش آموختگی طبق مقررات اقدام خواهد شد.

توجه1 : حداکثر زمان انتظار بـرای تحویل گواهی موقت پس از وصول مدارک لازم به اداره دانش آموختگان یک ماه می باشد.

توجه 2 : اگر دانشجو شش ماه پس از دفاع از پایان نامه یا رساله تسویه حساب را به آموزش دانشکده اراِئه ندهد مشمول پرداخت جریمه دیر کرد تسویه حساب می شود (هر 6 ماه 1/000/000 ریال )

آدرس سایت برای مشاهده مدارک صادر شده : Pgeducation . khu.ac.ir        (سایت دانشگاه خوارزمی آموزش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت تحصیلات تکمیلی اداره دانش آموختگان )          

شماره تماس جهت هرگونه سوال و راهنمایی لازم:

 واحد کرج : یک شنبه و سه شنبه  از ساعت 13/30 تا 15/20     2663 داخلی 34579600  - 26 0                        

واحد تهران : شنبه و چهار شنبه  از ساعت 13/30 تا 15/20                      81584453  - 021

 

 

 

 قابل توجه دانش آموختگان دوره شبانه و پردیس بین الملل

 

کلیه دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد / دکتری در صورتی که در مقطع جاری بدهی به صندوق رفاه نداشته باشند و اصل و تصویر دانشنامه و ریزنمرات تائید شده و فرم نحوه انجام تعهد خدمت آموزش رایگان (برای کسانی که مقطع قبل روزانه باشند)مقطع قبلی خود را ارائه نمایند، می توانند به جای گواهی موقت ،اصل دانشنامه و ریزنمره را دریافت نمایند.

 

(اداره دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی )