برگزاري شصت و هفتمين جشن دانش آموختگي در شهريور 96

    احتراما همانگونه كه مستحضريد جشن دانش آموختگي همه ساله با هدف تجليل و ارتباط قوق بين دانش آموختگان و دانشگاه و همچنين تقويت نشاط فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه برگزار مي گردد.به اين منظور معاونت فرهنگي و اجتماعي همانند سال گذشته در نظر دارد شصت و هفتمين جشن دانش آموختگي را در شهريور ماه سال جاري به صورت يكپارچه برگزار نمايد. از اينرو بر اساس مصوبه شوراي فرهنگي دانشگاه، برگزاري هرگونه جشن دانش آموختگي در سطح دانشكده ها ممنوع مي باشد لذا خواهشمند است در خصوص اجرايي شدن اين مصوبه و اطلاع رساني به كليه دانشجويان جهت شركت در جشن دانش آموختگي در تاريخ 23 شهريور دستور همكاري و اقدام لازم را صادر فرماييد.