نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

دانشگاه خوارزمي
تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

موضوع
نيمسال دوم
پيش ثبت نام
18-15 آذر ماه
(ارزشيابي نيمسال اول 95-94)
انتخاب واحد
8-5 بهمن ماه 94
انتخاب واحد با تأخير
10-9 بهمن ماه 94
شروع كلاسها
10/11/1394
حذف و اضافه ( دو درس )
(ويژه كارشناسي)
21-17 بهمن ماه 1394
حذف اضطراري ( تكدرس ) موضوع ماده 18
(ويژه كارشناسي)
15-11 ارديبهشت ماه 1395
ارزشيابي نيمسال جاري و پيش ثبت نام نيمسال آينده
هفته سوم و چهارم ارديبهشت ماه
پايان كلاسها
12 خرداد ماه 1395
امتحانات
17 خرداد ماه لغايت 30 خرداد ماه 1395