منو های اصلی
Skip to Content

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیمسال دوم 95-94

قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیمسال دوم 95-94 1395/6/31 می باشد و این تاریخ  تمدید نخواهد شد.