مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه و اخبار مدیریت تحصیلات تکمیلی
مدت مجاز تحصیل برای ورودی های مهر ماه ۹۵-۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | 
به استحضار می رساند بر اساس ماده ۶ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ابلاغی مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ مدت مجاز تحصیل برای ورودیهای مهرماه سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ چهار نیمسال می باشد و دانشگاه اختیار دارد در صورت وجود دلایل موجه ، مدت تحصیل را حداکثر تا دو نیم سال افزایش دهد. لذا با توجه به این امر ، کلیه دانشجویان ورودی مهر ماه سال ۱۳۹۴ ، حداکثر تا پایان ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ فرصت دارند که دوره آموزشی خود را به پایان برسانند و در غیر اینصورت محروم از تحصیل خواهند بود و امکان طرح تمدید سنوات بیشتر در کمیسیون موارد خاص نیز وجود نخواهد داشت.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=41.22181.51491.fa
برگشت به اصل مطلب