مدیریت تحصیلات تکمیلی- صدور گواهی اشتغال به تحصیل
صدور گواهی اشتغال به تحصیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | 

اشتغال به تحصیل

برای دریافت اشتغال به تحصیل

1. درخواست گواهی اشتغال به تحصیل توسط دانشجو باید در سیستم گلستان ثبت گردد.

2. تحویل گواهی اشتغال به تحصیل صرفا در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 10 تا 12 در مدیریت تحصیلات تکمیلی واحد اداره پذیرش و ثبت نام (تهران: خانم فیض آبادی و در کرج: خانم رشتیانی)صورت می گیرد.

3. مواردی که اشتغال به تحصیل در واحد مدیریت تحصیلات تکمیلی ارائه می شود:

·         وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

·         اداره آموزش و پرورش

·         بیمه نیروهای مسلح

·         نظام وظیفه

·         ثبت اسناد و مدارک

·         سفارتخانه ها

سایر گواهی اشتغال به تحصیل در آموزش دانشکده ها تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=41.8259.31798.fa
برگشت به اصل مطلب