اهداف و وظایف
مدیریت تحصیلات تکمیلی مسئولیت امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. تعیین ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی متناسب با امکانات دانشگاه و تعداد اعضای هیأت علمی هر گروه، این مدیریت مسئولیت آموزش، اجرای فرآیندهای اعلام ظرفیت، پذیرش و ثبت نام دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، انجام امور مربوط به دانشجویان اتباع خارجی، دانشجویان بورسیه، دانشجویان تبدیل خارج به داخل، انجام امور مربوط به فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری، شرکت در جلسات کمیسیون موارد خاص دانشگاه، اعلام مصوبات کمیسیون موارد خاص به دانشکده ها و اعمال مصوبات در سیستم آموزشی، انجام کلیه امور مهمانی، انتقالی، انجام امور نظام وظیفه دانشجویان و دانش آموختگان، نظارت بر امور آموزشی دانشجویان در طول تحصیل و تدوین شیوه نامه های اجرایی و دستورالعمل های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، انجام فرآیند ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای در دوره های تحصیلات تکمیلی، انجام دادن امور فارغ التحصیلی دانشجویان، نظارت بر عملکرد آموزشی دانشکده ها، پیگیری درخواست های آموزشی دانشجویان... از دیگر وظایف این مدیریت است
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار و اطلاعیه ها
فرم تغییر نمره
۱۴۰۱/۲/۶
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور
۱۴۰۰/۴/۲
قابل توجه دانش آموختگان محترم تمامی مقاطع
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
راهنمای سامانه استعلام تاییدیه مدرک تحصیلی مقطع قبل دانشجو
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
ابلاغ نهایی شیونامه اجرایی دوره دکتری
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
فرصت مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری
۱۳۹۹/۹/۱۱
راهنمای دانش آموختگان در سیستم گلستان
۱۳۹۹/۸/۲۶
شیوه نامه دفاع مجازی از پایان نامه و دکتری
۱۳۹۹/۲/۲۵
شیوه نامه حضور دانشجویان دکتری (دارای پروپوزال مصوب) در ایام کرونا
۱۳۹۹/۲/۲۵
کانال رسمی تلگرام آموزش برای تمامی مقاطع
۱۳۹۹/۱/۲۵
دستورالعمل معاونت آموزشی در ارتباط با خدمات غیر حضوری مدیریت تحصیلات تکمیلی واحد تهران
۱۳۹۹/۱/۱۸
راهنمای استفاده از سیستم سجاد برای دانش آموختگان
۱۳۹۷/۱۲/۶
حداکثرمدت تحصیل دانشجویان مشمول
۱۳۹۷/۳/۵
مدت مجاز تحصیل برای ورودی های مهر ماه ۹۵-۹۴
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
آیین نامه بهره گیری از اساتید راهنما و مشاور خارجی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
به استحضار می رساند مطابق با ماده 25 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب سال 94
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
انجام مراحل فارغ التحصیلی در سیستم آموزشی گلستان توسط دانشجو
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
موارد قابل بررسی توسط کارشناس محترم آموزش قبل از صدور مجوز دفاع
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
راهنمای ثبت درخواست ارسال مدارک تحصیلی در سیستم گلستان
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
راهنمای ثبت درخواست حذف پزشکی در سیستم گلستان
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که نیاز به تمدید سنوات دارند و ..
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
اطلاعیه بهره برداری از سیستم پیامکی برای اساتید و دانشجویان تمامی مقاطع
۱۳۹۶/۱۲/۱۳
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱6 ـ 13 شهریور ۱۴۰1
انتخاب واحد با تاخیر: 20-19 شهریور ۱۴۰1
شروع کلاسها: 27 شهریور ۱۴۰1
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 11 - 9 مهر ۱۴۰1
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30 - 26 آذر 1401
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال دوم: 3 - 1 اسفند ۱۴۰1
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال دوم: 30 اردیبهشت لغایت 3 خرداد 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 14 دی ۱۴۰۱
امتحانات: 19 دی لغایت 3 بهمن ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده ۱۴۰1: ۲0 ـ 19 آذر ۱۴۰1 (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال جاری: 23 ـ 12 آذر 1401
ارزشیابی نیمسال دوم: 27 ـ 16 اردیبهشت 1402